Výroba preglejky

Skupina DYAS patrí k najväčším výrobcom bukovej preglejky v Európe.

Spoločnosť DYAS je na trhu už 88 rokov (od roku 1930).

Len za posledných niekoľko rokov realizovala spoločnosť investície do obnovy technológie v celkovom rozsahu cca  10.000.000,- €.

Spoločnosť je ekonomicky stabilná a má silnú pozíciu na Európskom trhu (80% exportuje) a každým rokom zvyšuje aj výrobu a to vďaka novým technológiám aj vďaka novým produktom.

Hlavným výrobným programom firmy sú bukové preglejky a ich kompozitné deriváty. Celá výroba je na zákazku pre konkrétneho zákazníka.

DYAS je v tomto úspešná: ponuka zákazníkom najväčšiu bukovú preglejkovú dosku (250*180 cm) v Európe, ale aj konkrétne rozmery a povrchové úpravy, rôzne druhy lepenia (vodovzdorné aj bezformaldehydové), rôzne konštrukcie dosiek pre všetky odvetvia priemyslu a rôzne kompozitné dosky tlmiace zvuk, vibrácie, oheň, alebo naopak zvyšujúce pevnosť a pružnosť. DYAS ponúka nehorľavé dosky aj v kompozitnej verzii. To všetko pomocou tej najmodernejšej technológie, ktorá sa dnes dá kúpiť. 

DYAS zamestnáva v troch smenách 220 ľudí.

Foto z výroby preglejky v DYAS:

Lisovna

Lis Raute

Sušiarenská linka Grenzenbach

Lúpáreň